Bi̇ze Ulaşin: +90 (0) 212 325 93 44

B-Corporation, sosyal ve çevresel açıdan hesap verilebilirlik, kamusal şeffaflık ve yasal sorumluluk konularında en yüksek standartları taahhüt eden ve bu standartları sürekli olarak karşılayan bir kuruluşu ifade etmektedir. “B-Corp” bir şirketin performansını eksiksiz olarak ölçen ve şirketin faaliyetlerinin, iş modelinin ve kârının çalışanları, çevreyi, müşterileri ve toplumu nasıl etkilediğini değerlendiren tek sertifikasyon konumundadır.

Serti̇fi̇kasyon Yolculuğumuz

B-Corp sertifikası alınması toplam 2 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Uygulanan titiz değerlendirme süreci şirketin ticari faaliyetlerine yönelik olarak çalışanlar, yönetişim, çevre, müşteriler ve toplum olmak üzere 5 temel alanına ilişkin 300’den fazla sayıda “B” sorusunun yanıtlanmasından oluşmaktadır. Bu süreçte B-Lab ekibiyle yakın çalışmalar gerçekleştirilmiştir ve misyonumuzun sadece günümüzde uygulanan B-Corp standartlarını karşılamakla kalmayıp gelecekte de her alanda iyileştirmeye yönelik planların ve taahhütlerin mevcut olduğunu gösteren kanıtlar da sunulmuştur.
B-Corp statüsü şu ana kadar kim olduğumuzu netleştirmenin yanı sıra bize insanlar ve gezegen üzerindeki etkimizi yakından takip etmemiz açısından bir çerçeve de sağlamaktadır. Her 3 yılda bir gerçekleştirilen sertifikasyon yenileme süreci ise gerçekleştirdiğimiz her faaliyetin kalbine doğru öncelikleri ve hedefleri yerleştirmemizi sağlamaktadır.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

SIS Pitches Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve birçok diğer ülkede yer alan ofislerde faaliyet gösteren küresel bir iş gücü istihdam etmektedir. Şirket bünyesinde hayatın her kesiminden çalışanlar görev yapmaktadır. Adalet, Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, tüm B-labs faaliyetlerinin merkezinde yer almaktadır. Çalışanlarımızın tamamı için adil ve güvenli bir çalışma ortamı yaratılması amacıyla şirket tarafından bir dizi politika ve program uygulanmaktadır. Bu politikalar ve programlar arasında Bilgi Uçurma Politikası, Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Politikası ve Modern Kölelik Yasası sayılabilir. B-Corp topluluğuna katılım sonucunda etrafımız benzer şekilde düşünen, düşüncesini açıklamaktan çekinmeyen, görünür, ırkçılık karşıtı ve feminist iş liderleriyle çevrelenmektedir.

Sürdürülebilirlik

Çevre üzerindeki etkilerimizi azaltmak amacıyla faaliyet gösterdiğimiz birçok alanda ciddi yatırımlar yapılmıştır. Organik gübreler ve elektrikli çim biçme makinelerinin kullanımı ve PU desteği bu yatırımlarımızdan sadece birkaçını temsil etmektedir. Kapsamlı Ar-Ge çalışmaları çevreye zararlı geleneksel yöntemlerden uzaklaşmamıza ve SBR dışında diğer dolgu maddeleri ve geri dönüştürülmüş iplikler benzeri sürdürülebilir malzeme kullanımına geçiş yapmamıza fırsat tanımıştır. Bunun yanı sıra, en son örneği %100 elektrikli, hidrolik bileşen içermeyen ve piyasada mevcut en hızlı çim döşeme hızına sahip SISGrass Revolution makinesi olan özel yapım makineler de geliştirilmiştir.

Sosyal Satın Alma Süreçleri

Aldığımız her kararda içerisinde bulunduğumuz toplum da dahil tüm paydaşlar dikkate alınmaktadır. Yıllarca Manchester’dan Angola’ya kadar dünyanın dört bir yanında ayrıcalıklı bölgelerde çok sayıda saha inşa etmiş bulunmaktayız. Bu tesisler tamamen ücretsiz olup çoğunlukla yılın 365 günü 7/24 esasında hizmet vermekte ve her yaştan insanın güvenli, kaliteli ve uzun ömürlü zeminlerde spor yapmasına olanak sağlamaktadır.

Yönetişim

SIS Group Ltd. Şirketini tanımlayan yetki ve hesap verebilirlik çerçevesi, projelerden, programlardan ve portföylerden elde edilen çıktıları, sonuçları ve faydaları kontrol eden yönetimin, çalışanların, toplulukların ve çevrenin çıkarlarına paralel olarak hissedarların çıkarlarını da dikkate almakla yükümlü olmasını temin etmektedir. Bu hususta ciddiyetimizi göstermek amacıyla, çalışan hissedar programları hayata geçirilmektedir ve B-Corp şeffaflık standartlarının bir parçası olarak şirketlerimizin, çalışanlarımızın, ürünlerimizin ayrıntılı olarak incelenmesi ve rastgele saha ziyaretleri yapılması hedefine bağlılığımız ifade edilmektedir.

Geleck

2026 yılında Net Sıfır Emisyon hedefine doğru ilerliyoruz. Yani, önümüzdeki dört yıl içerisinde ürettiğimiz karbon emisyonları ile karbon emisyonlarını atmosferden temizleyen faaliyetlerin hayata geçirilmesi arasında bir denge oluşturarak net sıfır emisyon hedefine ulaşacağız.

2025 yılında gerçekleştirilecek B-CORP yeniden sertifikasyon sürecine kadar B-etki puanımızı 100’e yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşılması amacıyla:

  • Geri dönüştürülmüş veya biyopolimer benzeri daha önceden kullanılmış plastik iplikler kullanımı;
  • Mikro plastik dolgu maddesi yerine organik dolgu maddeleri kullanımımı yoluyla azaltılması;
  • Tamamen geri dönüştürülebilir sahalar geliştirilmesi;
  • Değiştirdiğimiz her sahanın geri dönüştürülmesi;
  • Şirket araçlarının tamamen elektrikli araçlara dönüştürülmesi benzeri bir dizi girişim başlatılmış bulunmaktadır

Başarılarımızdan ve faaliyetlerimizin ilerleyişinden gurur duyuyoruz. İnsanları, çeşitliliği ve taahhütlerimizi yaptığımız bütün çalışmaların merkezine koyulması yoluyla başarıyı bir iş olarak tanımlıyoruz.

Our B Impact Score