Bi̇ze Ulaşin: +90 (0) 212 325 93 44

Giriş

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu yeni yönetmelik, veri koruma yasalarının ve veri işleme süreçlerinin AB genelinde standart hale getirilmesini amaçlamaktadır ve bireylere kişisel bilgilerine daha güçlü, daha tutarlı bir şekilde erişim ve kontrol hakkı sağlamaktadır. Bu bildirim kişisel verilerinizi nasıl işleyeceğimiz konusunda sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Birleşik Krallığın Avrupa Birliğinden ayrılmasıyla, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Birleşik Krallık yasalarında muhafaza edilmiştir ve Birleşik Krallık yasaları bünyesinde işlevselliğini sağlamak amacıyla yapılacak teknik değişikliklerle birlikte 2018 tarihli Veri Koruma Yasası ile birlikte dikkate alınmaya devam edilecektir. Bilgi Kamu Denetçisi, İngiltere’de veri koruma konusunda bağımsız denetim merci olarak kalmaya devam edecektir. İngiltere, yüksek veri koruma standartlarına bağlılığını taahhüt etmekte kararlıdır.

Kişisel verilere ilişkin AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşması geçici köprü mekanizması

Birleşik Krallık, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren veri koruma kuralları üzerinde tam özerkliğe kavuşmuştur. Kişisel verilere ilişkin AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşması köprü mekanizması (Yedinci Bölüm, FINPROV.10A Maddesi), 1 Ocak tarihinde geçerli olduğu şekliyle ve Birleşik Krallığın uluslararası veri aktarım yetkilerinin kullanımına ilişkin bazı kısıtlamalarla Birleşik Krallık yasalarına göre geçerlidir.

Hüküm, Birleşik Krallığın köprü mekanizmasının etkilenmeden kaldığı ve karşılıklı anlaşmalara tabi olunan veri koruma rejiminde değişiklik yapmasına veya uluslararası aktarım yetkilerini kullanmasına olanak tanıyan mekanizmalar içermektedir. AB, kendi çerçevesinde söz konusu olan değişiklikleri veya yetkilerinin kullanımını engelleme yetkisine sahip değildir. AB’nin değişikliklere itiraz etmesi ve İngiltere’nin bu değişiklikleri buna rağmen hayata geçirmesi durumunda, köprü mekanizma sona erecektir.

Taahhüdümüz

Support in Sport Group Ltd. Şirketi  işlediğimiz kişisel bilgilerin güvenliğinin ve korunmasının temin edilmesini ve veri koruma konusunda uyumlu ve tutarlı bir yaklaşım sağlanmasını taahhüt etmektedir. Support in Sport Group Ltd. Şirketi gizliliğinize saygı duymaktadır. Kuruluşumuz bünyesinde, kişisel bilgileriniz sadece ürünlerimizin ve hizmetlerimizin fiilen veya muhtemel kullanımıyla ilgili belirli amaçlar için toplanacak, muhafaza edilecek veya kullanılacaktır. Bilgileriniz sizlerle olan ilişkimizi desteklemek ve geliştirmek; örneğin, hizmet ve destek sağlamak, ürün ve teknik bilgileri, kariyer olanakları ve haber tekliflerini paylaşmak amacıyla kullanılmaktadır.

Faaliyetlerimiz esnasında, kişisel veriler (kağıt üzerinde, elektronik ortamda veya diğer şekillerde muhafaza edilen), yasal bir şekilde ele alınmaları gerektiğini kabul etmemiz nedeniyle 1998 tarihli Veri Koruma Yasasına  (DPA) uygun şekilde işlenecektir.

Bilgilerinizi nasıl paylaşıyoruz?

Kişisel bilgilerinizi satmıyoruz ve bu bilgiler Support in Sport Group Ltd. şirketler grubu dışında kalan taraflara yasaların gerektirdiği şekilde sadece sizin rızanız üzerine veya Support in Sport Group Ltd. Şirketinin size karşı yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olan şirketlerle paylaşılmaktadır. Bu durumda da sadece Support in Sport Group Ltd. Şirketinin gizliliğinizi ve verilerinizi koruma taahhüdünü paylaşan ortaklarla paylaşılmaktadır. Bu gizlilik politikasıyla ilgili sorularınız veya endişeleriniz konusunda Support in Sport Group Ltd Şirketi ile istediğiniz anda irtibata geçebilirsiniz. Support in Sport Group Ltd Şirketinin sizin hakkınızda muhafaza ettiği kişisel veriler hakkında istediğiniz anda bilgi talep edebilir ve bu bilgilerin düzeltilmesini veya silinmesi talebinde bulunabilirsiniz.

Amacımız, en yüksek doğruluk, güvenlik ve gizlilik seviyesinin temin edilmesidir.

Support in Sport Group Ltd. Şirketinin hakkınızda topladığı bilgiler

Support in Sport Group Ltd. Şirketinin sizden istediği belirli bilgiler yoluyla web sitemize gerçekleştirdiğiniz ziyaretleri geliştirmemize, müşteri ilişkilerimizi desteklememize, bilgi taleplerine yanıt vermemize ve bilgilerin e-posta ve uygun diğer yollarla iletmemize imkan tanıyacaktır.

Kişisel verilerin:

 1. Adil ve yasalara uygun olarak;
 2. Sınırlı amaçlara yönelik olarak ve uygun bir şekilde;
 3. Amaç açısından yeterli, ilgili ve aşırı olmayan bir şekilde;
 4. Doğru bir şekilde işlenmesi;
 5. Amacın gerektirdiği süreden daha uzun süre boyunca muhafaza edilmemesi
 6. Kişilerin hakları doğrultusunda işlenmesi;
 7. Güvenli olması ve
 8. Yeterli korumaya sahip olmayan ülkelerde bulunan kişilere veya kuruluşlara aktarılmaması gerektiğini ifade eden Veri Koruma Yasasında (DPA) belirtilen sekiz veri koruma ilkesine uyulacaktır.

“Kişisel veriler”, sizin hakkınızda elimizde bulunan ve kimliğinizin tespit edilmesi için kullanılabilen kayıtlı bilgileri ifade etmektedir. Bu veriler iletişim bilgilerini, diğer kişisel bilgileri, fotoğrafları ve sizinle ilgili fikir beyanlarını veya sizinle ilgili niyetlerimize ilişkin göstergeleri içerebilir. “İşleme” ifadesi ise bu verilerle ilgili olarak bu verilere herhangi bir şekilde erişilmesi, ifşa edilmesi, yok edilmesi veya kullanılması benzeri herhangi bir işlemin yapılmasını ifade edilmektedir.

Support in Sport Group Ltd. Şirketi aşağıda belirtilen durumlarda bilgileri toplayabilir:

 • www.sispitches.com/ee adresinde bulunan web sitemizin ziyaret edilmesi
 • Çevrimiçi sorgulama yapılması
 • Ürün ve teknik bilgi talebinde bulunması
 • Support in Sport Group Ltd. Şirketine bir iş başvurusu yapılması

Yukarıda belirtilen durumların her birisinde adınızı, posta adresinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı ve mesleğinizi/sektörünüzü sorabiliriz. Şirketimize bir iş başvurusunda bulunmanız durumunda ise talep edilecek bilgiler daha ayrıntılı olabilir. Sağladığınız bilgiler, GDPR hükümleri uyarınca Support in Sport Group Ltd. şirketler grubu tarafından muhafaza edilecek ve kullanılacaktır.

IP adresiniz, daha önce hangi siteyi ziyaret ettiğiniz, kullandığınız tarayıcının türü ve ziyaretiniz esnasında web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin istatistiksel veriler benzeri kişisel olmayan bilgiler ise otomatik olarak toplanmaktadır. Bu bilgiler, sitenin kullanımını izlemek için kullanılmakta ve sitenin daha da iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır.

13 yaşından küçükseniz ve Support in Sport Group Ltd. Şirketi ile ilgili bir soru sormak istiyorsanız veya bu siteyi kendiniz hakkında kişisel bilgilerinizi vermenizi gerektirecek şekilde kullanmanız gerekli ise, bir ebeveynden veya velinizden bu işlemi sizin adınıza gerçekleştirmesini istemenizi rica ediyoruz.

Support in Sport Group Ltd. Şirketi kişisel bilgilerinizi ne zaman ifşa etmeyecektir?

Adınız, posta adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgiler rızanız olmadan Support in Sport Group Ltd. şirketler grubu dışında hiçbir kuruluşa verilmeyecek veya satılmayacaktır.

Veri Güvenliği

Kişisel verilerin yasa dışı veya izinsiz işlenmesine ve kişisel verilerin istemsiz bir şekilde kaybolmasına veya zarar görmesine karşı uygun önlemlerin alınması sağlanacaktır.

Kişisel verilerin tamamının verilerin toplandığı noktadan imha edildiği noktaya kadar güvenliğini sağlamak açısından gerekli prosedürler ve teknolojiler mevcuttur.

Veri güvenliğinin korunması, kişisel verilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin (izin verilen amaçlar için) garanti edilmesini ifade edilmektedir.

Haklarınız

Talebiniz üzerine ve 30 gün içerisinde Support in Sport Group Ltd. Şirketi tarafından hakkınızda tutulan kişisel bilgilerin türü, bu bilgilerin tutulma amacı ve bu bilgilerin olası alıcıları hakkında sizi bilgilendirecektir. Yazılı talep üzerine ve makul bir süre içerisinde bilgiler daha fazla ticari kullanım amacıyla güncellenecek, silinecek ve/veya kullanımı engellenecektir.

Üçüncü şahıs sahaları

Sitemiz üzerinden erişilebilen siteler de dahil olmak üzere diğer web sitelerinin de hakkınızda kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplayabileceğine lütfen dikkate alın. Bu gizlilik politikası, www.sispitches.com/ee web sitemiz ile bağlantılı üçüncü şahıs web sitelerinin bilgi uygulamalarını kapsamamaktadır. Her siteye özel gizlilik politikasını okumanız tavsiye edilmektedir.

Bu politikada yapılacak değişiklikler

Support in Sport Group Ltd. bu gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Kişisel bilgilerinizin yönetim şeklinde önemli değişiklikler yapılacak olması durumunda, söz konusu değişiklikler bu sayfada yayınlanacaktır ve bu değişikliklerin size bildirilmesi amacıyla mümkün olan çaba en iyi şekilde sarf edilecektir. Lütfen bu gizlilik politikasını düzenli olarak kontrol edin.

Support in Sport Group Ltd. Şirketi ile irtibata geçin

Support in Sport Group Ltd. Şirketi ile irtibata geçmek isterseniz veya gizlilik politikamızla ilgili sorularınız veya önerileriniz olması durumunda, lütfen aşağıda verilen adrese yazın veya e-posta gönderin:

İnsan Kaynakları Departmanı

Support in Sport Group Ltd.

Glasson Industrial Estate

Maryport

Cumbria

CA15 8NT

Email: – HR@sispitches.com