Bi̇ze Ulaşin: +90 (0) 212 325 93 44
SIS Pitches construction installation team

 Kurumsal Sosyal Sorumluluğumuz

SIS Grubu spor sahası zeminleri sektöründe sürdürülebilir, teknoloji odaklı lider konumda olmaktan gurur duymaktadır.

Dünyanın dört bir yanında tüm yaş gruplarının spor etkinliklerine katılımının arttırılması yoluyla toplum açısından önemli faydalar sağlayan spor yüzeyleri zeminleri sunuyoruz.

Bir şirket olarak, spor zeminlerinin sürdürülebilir bir şekilde teslim edilmesi, hammadde kullanımının asgariye indirilmesi ve karbon ayak izimizin azaltılması yönündeki sorumluluklarımızı kabul ediyoruz.

Hammadde kullanımını azaltılmak

Temel inşaatında kullanılan hammaddelerin azaltılmasına yönelik yeni saha yapım yöntemleri konusunda gerçekleştirilen araştırmalara finansman sağlıyoruz.

Plastik kullanımını azaltılmak

Yeni AB mikro plastik mevzuatının gerekliliklerini karşılayacak biyolojik olarak parçalanabilir bir polimer üretilmesi, hibrit ve suni sahalarımızda plastik kullanımından vazgeçilmesi amacıyla İtalya’da gerçekleştirilen bir araştırma projesine finansman sağlıyoruz.

Ayrıca, SBR dolgu maddesinin kullanılmadığı yeni bir suni ürün yelpazesi geliştirilmiştir.

Toplum için sahalar inşa etmek

SIS Pitches, 2017 yılından başlayarak günümüze kadar her yıl İngiltere’de dezavantajlı okullara ücretsiz olarak küçük bir saha inşa etmektedir. Ayrıca, Lesotho’da yaşayan gençlere eğitim ve spor imkânı sağlayacak halka açık yeni stadyum inşa edilmesi suretiyle Kick for Life vakfının desteklenmesi benzeri küresel yardım projelerine de katkıda bulunulmaktadır.

Başarımızı paylaşıyoruz

SIS Pitches, tüm grup şirketlerinin bünyesinde yer alan çalışanların şirkette hissedar haline gelebileceği bir hissedarlık planı uygulamaktadır. Felsefemiz, işimizin çalışanlarımız tarafından inşa edildiği, dolayısıyla faaliyetlerimizin başarısını paylaşmaları gerektiğidir.

rak, spor yüzeylerinin zeminlerinin sürdürülebilir bir şekilde teslim edilmesi, hammadde kullanımının asgariye indirilmesi ve karbon ayak izimizin azaltılması yönündeki sorumluluklarımızı kabul ediyoruz.

Diversity within our team

We are an equal opportunities employer; we are committed to diversity and have set specific goals regarding all of our employment and business practices. We are legally compliant, respectful of different cultures, an

Ekibimiz bünyesinde çeşitlilik

Biz çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunan bir işvereniz; çeşitlilik konusuna bağlılığımızı beyan ediyoruz ve istihdam ve ticari faaliyetler ile ilgili uygulamalarımıza ilişkin özel hedefler belirlenmiştir. Yasalara uyumlu, farklı kültürlere saygılıyız ve nesnel karar verme süreçlerine odaklanmış durumdayız.

Ticari faaliyetlerimizin sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz ve faaliyetlerimizi:

  • Yasalara tamamen uygun bir şekilde,
  • Kalite, sağlık ve güvenlik ve çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında onaylanmış standartlara uyumlu olarak,
  • İnsan haklarına saygılı bir şekilde,
  • Eşitlik ve çeşitliliği destekleyerek ve
  • Etik iş ahlakına yönelik en yüksek standartları teşvik ederek gerçekleştirmek için çabalıyoruz.

Temel kss poli̇ti̇ka beyanlarimiz aşağida yer alan bağlantilarda yer almaktadir:

Ormanlik alanlar tröstü kurumsal üyeli̇ği̇

SIS Grubu Ormanlık Alanlar Tröstünün Kurumsal Üyesi olarak İngiltere’de ormanlık alanlar yaratma, eski durumuna getirme ve koruma konularında yardımcı olmaktadır.

Woodland Trust SIS Pitches